Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Polsko-Grecką Izbą Przemysłowo-Handlową

9 lutego, 2024
W dniu 30 stycznia 2024 r. w siedzibie Izby Zawodowej Thessaloniki została nawiązana współpraca na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Polsko-Grecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Pierwszą z instytucji reprezentowali prof. dr hab. Krzysztof M. Górski, Sekretarz Generalny oraz prof. Witold Mazurek, Dyrektor Biura, drugą – Jerzy Athanasiadis, prezes. Obie strony wyraziły wolę wzajemnego wsparcia organizacyjnego oraz finansowego w realizacji projektów badawczych, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. W uroczystości udział wzięli Paresi Dimou, dyrektor Izby Zawodowej Thessalonik oraz Charalambos Tsairelis, członek Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Celem Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest wspomaganie stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską i Grecją, a także ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Grecji oraz greckich interesów w Polsce.