Podpisanie umowy o współpracy na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Wydziałem Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach 

5 lutego, 2024
W dniu 30 stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach została nawiązana współpraca na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy pomiędzy Akademią Kopernikańską i Wydziałem Nauk Społecznych i Ekonomicznych ww. uczelni. Pierwszą z instytucji reprezentowali jej Sekretarz Generalny, prof. dr hab. Krzysztof M. Górski oraz Dyrektor Biura, prof. Witold Mazurek, drugą – prof. Grigoris Zarotiadis.

Obie strony wyraziły wolę wzajemnego wsparcia naukowego, organizacyjnego oraz finansowego w realizacji projektów badawczych, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Na początek marca br. planowana jest organizacja tygodniowego ekonomicznego obozu zimowego dla studentów z obszaru Europy Środkowej. Organizatorami wydarzenia będą Akademia Kopernikańska, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Stowarzyszenie Uniwersytetów Ekonomicznych Europy Południowo-Wschodniej przy współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Weźmie w nim udział 40 studentów i kilkunastu wykładowców.

W trakcie spotkania omówiono potrzebę podjęcia interdyscyplinarnych badań, których głównym przedmiotem będzie wielowymiarowa Inicjatywa Trójmorza.