Otwarcie Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. „To kolejny ważny ośrodek na mapie akademickiej Polski”

3 października, 2023

– Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Akademia Kopernikańska mają łączyć w sobie to co najlepsze w polskiej nauce – podkreślał podczas uroczystości otwarcia Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Olsztynie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

3 października w Siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie odbyło się otwarcie Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

W uroczystości udział wzięli między innymi Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej – dr hab. Witold Mazurek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika – dr Piotr Turek, p.o. Dziekana Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Olsztynie – prof. dr hab.n. med. Andrzej Rynkiewicz, wojewoda warmińsko-mazurski – Artur Chojecki oraz poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

Prof. Górski: To kolejny ważny ośrodek naukowo-badawczy na mapie akademickiej Polski

W trakcie uroczystości Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej odczytał list prof. Krzysztofa Górskiego do uczestników spotkania.

Jak podkreślał w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny AK, program nauczania, proponowany w ramach pracy Kolegium, ma na celu rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, wspierających zdolność doktorantów do aktywnego działania w zespołach badawczych.

„Katalog umiejętności które ma posiąść absolwent Kolegium Nauk Medycznych przedstawia się doprawdy imponująco, by nie wymieniać ich wszystkich pozwolę sobie ograniczyć się do stwierdzenia, że opuszczając mury uczelni, będzie wyposażony w wiedzę z rożnych dziedzin nauki, pozwalającą mu twórczo identyfikować i formułować, a także innowacyjne rozwiązywać złożone problemy lub wykonywać stojące przed nim zadania” – tłumaczył dalej prof. Górski.

„Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że ta nowa jednostka na mapie akademickiej Polski niewątpliwie będzie ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym i życzę jej społeczności samych sukcesów” – dodał Sekretarz Generalny AK.

Impuls badawczo-naukowy dla Polski i świata

Również wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie tworzenia nowych ośrodków naukowych, które będą kształcić młodych naukowców na światowym poziomie.

– Mikołaj Kopernik spędził w naszym regionie około 40 lat życia, najbardziej twórczego, owocującego dorobkiem naukowym. Tutaj, administrując dobrami kapituły warmińskiej na zamku w Olsztynie, zajmował się także sprawami medycznymi i myślę, że to jest jeden z powodów dla których Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika znajduje swoją siedzibę właśnie tutaj – wskazywał Chojecki.

– Jestem przekonany, że stąd będzie szedł impuls badawczy, naukowy dla Polski, Europy i świata, bo Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Akademia Kopernikańska mają łączyć w sobie to co najlepsze w polskiej nauce, ale też to, co znakomite u lekarzy wywodzących się z Polski i pracujących na całym świecie – dodał polityk.

Głos zabrała również poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, która gratulowała Szkole Głównej Mikołaja Kopernika i Akademii Kopernikańskiej powołania nowego Kolegium.

Transmisję z uroczystości otwarcia Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie.