Okrągły stół kopernikański oraz wystawa poświęcona astronomowi na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech

20 listopada, 2023
Od lewej stoją: prof. Andrzej Rynkiewicz, prof. Mirosław Lenart, prof. Witold Mazurek, prof. Vincenzo Milanesi.

W dniu 15 listopada 2023 r. odbył się na Uniwersytecie Padewskim „okrągły stół kopernikański” zorganizowany przez Akademię Kopernikańską oraz ww. uczelnię. W sesji uczestniczyli prof. Witold Mazurek, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej, prof. Mirosław Lenart, Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii Akademii Kopernikańskiej oraz prof. Andrzej Rynkiewicz, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej, p.o. Dziekana Kolegium Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej; uniwersytet reprezentował prof. Vincenzo Milanesi, były rektor uczelni.

Impreza została pomyślana jako wprowadzenie do prac nad publikacją naukową poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, która ukaże się w przyszłym roku we współpracy pomiędzy oboma instytucjami. Wśród prelegentów znaleźli się prof. Rynkiewicz i prof. Lenart. Licznie przybyła na spotkanie publiczność miała możliwość obejrzeć prezentowaną w sąsiedniej sali wystawę posterową przygotowaną przez Akademię Kopernikańską i Uniwersytet w Padwie pt. Niccolo Copernico. Pellegrinagio verso le stelle (Mikołaj Kopernik. Pielgrzymka do gwiazd).

Prof. Andrzej Rynkiewicz (z lewej) wygłasza wykład, prof. Mirosław Lenart (po prawej).

Następnego dnia prof. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej wraz z prof. Mirosławem Lenartem i prof. Andrzej Rynkiewiczem spotkali się z prof. Monicą Salvadori, prorektor ds. dziedzictwa kulturowego Uniwersytetu w Padwie. Obie strony wyraziły chęć zawarcia umowy o współpracy, która zostanie sformalizowana w najbliższych miesiącach. Prof. Krzysztof Górski w imieniu Akademii Kopernikańskiej przekazał na ręce pani rektor plansze z wystawą oraz projekt współpracy Uniwersytetem w Padwie i Akademią Kopernikańską.

Plansze z wystawą.