Nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego najważniejszej sali w Ministerstwie Edukacji i Nauki

24 kwietnia, 2023

Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki nadali imię tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego zmodernizowanej sali spotkań MEiN, gdzie spotykają się m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W uroczystości wzięli udział sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej – prof. Krzysztof Górski, dyrektor prof. Witold Mazurek oraz rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika prof. Leszek Markuszewski.

Fot. MEiN

Sala konferencyjna w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki została gruntownie zmodernizowana. I, za zgodą rodziny, 24 kwietnia 2023 r. otrzymała imię profesora Lecha Kaczyńskiego. Została też odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona śp. profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu.

Czarnek: ś.p. prof. Lech Kaczyński – polityk z wizją

– Wspominamy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako wybitnego męża stanu, człowieka z wielką wizją Polski, mocnej Polski jako lidera. Człowieka, który tę wizję z wielką determinacją i niezwykłą odwagą realizował. Wspominamy go jako wybitnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako znakomitego prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Wspominamy go jako opozycjonistę antykomunistycznego i prawnika „Solidarności”. Dziś chcemy przypomnieć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako naukowca, jako człowieka nauki, jako prawnika, specjalistę z zakresu prawa pracy – mówił minister Przemysław Czarnek, wskazując na działalność naukową i akademicką Lecha Kaczyńskiego.  

– Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że całe to dziedzictwo, które ś. p. prezydent Lech Kaczyński pozostawił po sobie, i cały ten testament, który my mamy obowiązek realizować, jest efektem jego wrodzonych talentów. Ale nie mamy też najmniejszej wątpliwości, że to dziedzictwo jest ogromne i wszystkie jego dokonania były też możliwe dzięki gruntownemu wykształceniu prawniczemu, dzięki jego karierze naukowej, jego osiągnięciom naukowym – mówił minister Przemysław Czarnek. 

– Dlatego postanowiliśmy, żeby sala, w której spotykają się gremia naukowe, rozmaite grupy doradcze, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wszystkie inne gremia związane z nauką polską, nosiła imię profesora Lecha Kaczyńskiego – zaznaczył szef MEiN.

Szef resortu edukacji i nauki zwrócił uwagę, że prof. Lech Kaczyński był profesorem nadzwyczajnym dwóch uniwersytetów: Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także doktorem honoris causa sześciu uczelni, w tym pięciu zagranicznych.Fot. MEiN

Kaczyński: Był po prostu dobrym człowiekiem

Z kolei brat ś.p. prezydenta i prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że argumentem przemawiającym za uczczeniem Lecha Kaczyńskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest jego zaangażowanie w politykę historyczną, politykę pamięci. – To wszystko, co odbudowywało wspólnotę, a przynajmniej umacniało ją, to też jest sfera, którą zajmuje się to ministerstwo – mówił prezes PiS. Przypomniał jednocześnie, że praktycznym wymiarem działalności Lecha Kaczyńskiego w tym obszarze była m.in. budowa Muzeum Powstania Warszawskiego. 

“Był po prostu dobrym człowiekiem” – podkreślał brat ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspominał o tym, jak istotna była dla niego pomoc wielu ludziom „Solidarności” “Gdy ktoś prosił – On po prostu pomagał” – opowiadał Jarosław Kaczyński.

Fot. ZM AK
Wystawa poświęcona działalności tragicznie zmarłego prezydenta

Uroczystości nadania imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej towarzyszyła wystawa ukazująca różne aspekty działalności Lecha Kaczyńskiego.

Fot. ZM AK