Międzynarodowa Szkoła Zimowa na temat przyszłości Trójmorza

28 marca, 2024

W dniach 21-26 marca w Kielcach odbyła się druga edycja Winter Camp – konferencja naukowa organizowana przez Akademię Kopernikańską, Association of Economic Universities of South-Eastern Europe, przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Przyszłość współpracy międzynarodowej krajów Trójmorza”. Głównym sponsorem wydarzenia była Akademia Kopernikańska.
W trakcie oficjalnego otwarcia konferencji mowę powitalną wygłosił Prezydent stowarzyszenia ASECU prof.dr hab. Grigoris Zarotiadis, został odczytany list od Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej prof. Dr hab. Krzysztofa Górskiego, a Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek przywitał uczestników na ziemi kieleckiej i życzył owocnie spędzonych dni na konferencji.

W konferencji wzięli udział studenci, doktoranci i profesorowie z 9 krajów, którzy podczas wykładów, seminariów i warsztatów dyskutowali o wyzwaniach i szansach współpracy w regionie Trójmorza, zdobywali wiedzę i rozwijali kompetencje psychospołeczne, a także nawiązywali cenne kontakty międzynarodowe. Uczestnicy mieli również okazję poznać historię, kulturę i architekturę Polski, zwiedzając Kielecczyznę i Kraków. Wiedza o dziedzictwie Rzeczypospolitej powędrowała do Armenii, Albanii, Bułgarii, Bangaldeszu, Grecji, Macedonii Północnej, Rumunii i Turcji.
Podczas sesjach networkingowych tworzono plany współpracy między uniwersytetami w Atenach, Patrasie, Tesalonikach, Erewaniu, Jassi, Eskisehirze, Birulii, Sofii, Tiranie, Korcy, Kozani, Mitylenie, Rzeszowie i Kielcach, które niebawem mają się przekuć w kolejne międzynarodowe inicjatywy naukowe.
W trakcie oficjalnego zakończenia Zimowej Szkoły odbyło się wręczenie certyfikatów uczestnictwa studentom oraz ich opiekunom naukowym, a zwieńczeniem całej Konferencji było podpisanie Porozumienia o Współpracy między Akademią Kopernikańską a Stowarzyszeniem ASECU. Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy naukowej i edukacyjnej między obiema instytucjami.
ASECU, czyli Association of Economic Universities of South-Eastern Europe and the Black Sea Region to stowarzyszenie zrzeszające uniwersytety ekonomiczne z południowo-wschodniej Europy i regionu Morza Czarnego. Zostało ono założone w 1992 roku w celu promowania współpracy naukowej i edukacyjnej między tymi uczelniami. Obecnie ASECU zrzesza 57 uniwersytetów z 18 krajów.

Dziękujemy za okazane wsparcie ze strony pana Marcina Perza – Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice”, Prorektora UJK prof. dr hab. Jarosława Karpacza, a także dzięki zaangażowaniu Prezesa Polsko-Greckiej Izby Przemysłowej Jerzego Athanasiadisa.
Winter Camp 2024 to modelowy przykład efektywnej współpracy międzynarodowej, która sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń między młodymi naukowcami zainteresowanymi przyszłością regionu Trójmorza. Konferencja była również okazją do promocji Polski i jej bogatej historii, kultury i architektury.