Międzynarodowa konferencja naukowa „Federalizm a koegzystencja? Rozbieżne ścieżki dla UE i rola państw członkowskich”

27 listopada, 2023


prof. dr hab. Witold Mazurek, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej

W dniach 23-24 listopada 2023 r. w Akademii Środkowoeuropejskiej w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Federalizm a koegzystencja? Rozbieżne ścieżki dla UE i rola państw członkowskich”. 

Uczestnicy spotkania prezentowali wyniki badań mających na celu ustalenie, w jaki sposób państwa członkowskie Unii Europejskiej, a w szczególności poszczególne instytucje, działają, bądź mogą działać, w celu osiągnięcia koegzystencji opartej na współpracy oraz jakie procesy i instytucje mogą wymagać ponownego przeanalizowania (np. redefinicja kompetencji UE i państw członkowskich, rewizja zasady pierwszeństwa, lepsze zrozumienie procesu federalizmu itp.).

Akademię Kopernikańską reprezentował dr hab. Witold Mazurek, Dyrektor Biura Akademii Kopernikańskiej. W trakcie rozmów, prowadzonych między innymi z prof. Bojanem Tubicem z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Nowym Sadzie oraz prof. Petarem Bačićem z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Splicie, omawiono możliwość bilateralnej współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami naukowymi w Chorwacji, Serbii i na Węgrzech.

Konferencja została organizowana w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw UE w ramach przygotowań do węgierskiej prezydencji w UE w 2024 r.

PARTNERZY

   

   • Instytut Prawa Porównawczego Ferenca Mádla

   • Wydział Prawa Uniwersytetu w Miszkolcu

   • Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Prawa Porównawczego