„Między określonością a elastycznością prawa” – wykład prof. Rafała Stasikowskiego | Seminarium otwarte Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie

14 marca, 2024

Kolegium Nauk Prawnych SGMK w dniu 6 marca 2024 r. miało przyjemność zorganizować w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie seminarium otwarte, w ramach którego Profesor Rafał Stasikowski, znany ekspert prawa, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – Izby Ogólnoadministracyjnej, a także profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika wygłosił wykład pod tytułem: „Między określonością a elastycznością prawa”.
Wykład stanowił omówienie istoty określoności i elastyczności prawa oraz wykazanie, że obie te wartości mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać, co gruntuje kluczowy element bezpieczeństwa prawnej sytuacji jednostki. Dziękujemy wszystkim za udział w wykładzie, które pogłębiło zrozumienie kluczowych zagadnień prawnych oraz zaangażowanie w dyskusję, przyczyniając się do lepszego spojrzenia na relacje między określonością, a elastycznością prawa.

Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie