List premiera Mateusza Morawieckiego z okazji wręczenia Nagród Kopernikańskich

20 czerwca, 2023

Akademia Kopernikańska, ten nowy ośrodek w polskim systemie, ma wielki potencjał i wszelkie możliwości, by stać się międzynarodową korporacją, która tworzy płaszczyznę współpracy między naukowcami wielu narodów i różnorodnych specjalizacji – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, którego list odczytano podczas gali wręczenia Nagród Kopernikańskich na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pierwsze w historii Nagrody Kopernikańskiej wręczono we wtorek 20 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyróżnienie, przyznawane przez Prezydium Akademii Kopernikańskiej, jest formą docenienia dorobku badaczy, którzy przesuwają granice dotychczasowego poznania ludzkości.

Pierwszymi laureatami nagrody zostali astronom i kosmolog prof. P. James E. Peebles oraz fizyk prof. Barry C. Barish.

„Ich badania poszerzają granice ludzkiego poznania”
W trakcie gali odczytany został list od premiera Mateusza Morawieckiego, który gratulował laureatom oraz dopingował działania Akademii Kopernikańskiej.

„Nagrody Kopernikańskiej, najnowsze w naszym kraju wyróżnienie w dziedzinie nauki, są realizacją koncepcji docenienia dorobku najdonioślejsze najdoskonalszych badaczy, których prace poszerzają granice ludzkiego poznania” – tłumaczył szef rządu w liście skierowanym do uczestników gali oraz samych laureatów.

 

 

Jak podkreślił dalej premier Morawiecki, nagroda jest też sposobem uznania osób w szczególny sposób zasłużonych we wzbogacaniu wspaniałych osiągnięć ludzkiego umysłu. „Jest też formą budowania prestiżu instytucji. Akademia Kopernikańska, ten nowy ośrodek w polskim systemie, ma wielki potencjał i wszelkie możliwości, by stać się międzynarodową korporacją, która tworzy płaszczyznę współpracy między naukowcami wielu narodów i różnorodnych specjalizacji” – dodał szef rządu.

„To bowiem nauka i kultura kształtują człowieka, społeczeństwo i naród, są szansą na porozumienie i budowanie wspólnoty przekraczającej granice państwa. Oferują też jednoczący język i istotne dla wszystkich wartości. Są fundamentem, na którym możemy budować dobrobyt i siłę współczesnej Polski” – podkreślił dalej premier Morawiecki.

Szef rządu w liście zauważył także, ze formuła składu Akademii Kopernikańskiej, w której znajdują się polscy i zagraniczni naukowcy zapewnia twórczą kooperację. „Popularyzuje też dziedzictwo patrona Akademii, Mikołaja Kopernika i jego wszechstronnych zainteresowań, które znajdują odzwierciedlenie w obszarach badań zdefiniowanych w tej nowej placówce” – zwrócił uwagę polityk.

„To Państwo, ludzie nauki, wyznaczacie naszą wspólną przyszłość. Ten intelektualny i twórczy wysiłek jest warunkiem postępu cywilizacyjnego oraz podstawą innowacyjności gospodarki i wielu innych dziedzin życia” – dodał premier Morawiecki.