Granty Mikołaja Kopernika. Informacja o złożonych wnioskach

5 września, 2023
Uprzejmie informujemy, że w zakreślonym w Ogłoszeniu Dyrektora Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika o konkursie na finansowanie Grantów Mikołaja Kopernika terminie i formie, wpłynęło do Centrum Badawczego 19 wniosków na Granty Mikołaja Kopernika. Wnioski zostały złożone przez niżej wymienione instytucje naukowe (jako wnioskodawcy lub partnerzy w projektach):

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Centre for Molecular Medicine Norway, Faculty of Medicine, University of Oslo
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Centre for Space Research, North-West University; Eberhard Karls Universitat Tubingen; Institut fur Astronomie und Astrophysik Tubingen; Abteilungen Astronomie und Hochenenergieastrophysik; Centre for Extragalactic Astronomy, Department of Physics, University of Durham; Department of Physics and Astronomy, University of Turku; EEBE Universitat Politecnica de Catalunya; Faculty of Physics and Applied Informatics, University of Łódź
Fundacja PRO FUTRO Toruń LIRCE – Instituto para el Analisis de la Libertad y la Identitad Religiosa, Cultural y Etica; Religious Freedom Institute; Observatory for Freedom of Religion and Conscience (OLRC)
Uniwersytet Abat Olib CEU Barcelona Spain „Pro Futuro Theologiae” Foundation; Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas
Towarzystwo Naukowe w Toruniu Science, Reason and Faith Group (CRYF); Pontificia Universita della Santa Croce
Fundacja Rozwoju Edukacji I Nauki POMERNANIA L-Universita ta’Malta; Namibia University of Science and Technology; Catholic University in Erbil
Fakulta verejnosprawnich a ekonomickych studii w Uherkem Hradisti Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki POMERANIA
Fundacja Gospodarstwo Warszawa
Fundacja Polska Wielki Projekt Warszawa Instituto del Filosofia Edith Stein; Instituto de Filosofia, Universidad San Sebastian
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Teologicznych na Uniwersytecie Szczecińskim; Wydział Cywilizacji Starożytnych i Nowożytnych Uniwerystetu w Messynie; Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich przy Bułgarskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Warszawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Kalifornijski w Riverside, Wydział Filozofii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce University of Bozen-Bolzano; University of Ruse „Angel Kanchev”; Western University of Timisoara; Technical University of Kosice
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa) Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanaka (Ukraina)
Medical Uniwersytet w Białymstoku Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus-Senftenberg’
Nicolaus Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Science Gran Sasso Science Insttitute (Włochy)
Fundacja TWO WINGS Institute Wrocław Oxford Internet Institute, University of Oxford
Ferenc Madl Institute of Comparative Law (FMI) Scientific Association For Comparative Law Poland

 

Medical University of Gdansk Ravi Kant, University of Helsinki

 

Z uwagi na zaproponowane terminy rozpoczęcia realizacji części zgłoszonych projektów, dalszemu procedowaniu poddano projekty które mają być uruchomione z dniem 1 października 2023 roku.

Projekty, w których początek realizacji zadania został zaproponowany w 2024 roku, będą rozpatrywane w dalszej kolejności.

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie wszystkim wnioskodawcom.