Forum „Nadzieja Trójmorza. Grecja: nowe otwarcie”

20 grudnia, 2023

Konferencja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Fundacji Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Akademii Kopernikańskiej z okazji przyjęcia Grecji do Inicjatywy Trójmorza i wydania tematycznego numeru czasopisma „Analizy Międzynarodowe” poświęconego Trójmorzu (redaktor naczelny prof. Tomasz Grzegorz Grosse).
Główną osią tematyczną wydarzenia będzie współpraca w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w obszarze Trójmorza. Pogłębienie integracji w tym regionie jest ogromną szansą rozwoju dla poszczególnych krajów w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym.


Rosyjska agresja na Ukrainę ujawniła, jak istotna dla regionu jest kooperacja w sferze bezpieczeństwa. Solidnego bezpieczeństwa nie sposób przy tym zbudować bez wzajemnego zaufania, współpracy politycznej i na poziomie społeczeństw. Pokój i stabilizacja w regionie zależy w dużym stopniu od rozwoju gospodarczego, od pogłębienia współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych, ale również energetycznych i żywnościowych, czyli istotnych dla różnych aspektów bezpieczeństwa. Ważnym narzędziem dla zapewnienia tych celów jest również rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej.


Forum będzie również okazją do zaprezentowania dorobku czwartego numeru wydawanego przez Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych Kwartalnika „Analizy Międzynarodowe”. O „nadziei Trójmorza” piszą zaproszeni wybitni specjaliści i naukowcy, zajmujący się różnymi aspektami kooperacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program konferencji