Akademia Kopernikańska rozszerza partnerstwo – Uniwersytet w Barcelonie

11 lipca, 2024

W dniu 9 lipca 2024 roku prof. dr hab. Krzysztof M. Górski – Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej podpisał MOU o współpracy na rzecz rozwoju nauki i transferu wiedzy z hiszpańskim Uniwersytetem Abat Oliba CEU (UAO). 

Porozumienie zostało zawarte dzięki inicjatywie Dyrektora Akademii Kopernikańskiej dr hab. Witolda Mazurka, który podczas konferencji „Esiste una natura umana?” w Rzymie w dniach 14-16 czerwca 2024 r. odbył wstępne rozmowy o współpracy z prof. Joanem Eliasem Garcia z Uniwersytetu w Barcelonie.

Sygnatariusz ze strony Uniwersytetu w Barcelonie, JE. Rektor, prof. dr Rafael Rodriguez Ponga, przesyłając MOU wyraził swoją „niezmierną radość z możliwości współpracy z Akademią Kopernikańską”, która promuje kopernikański model interdyscyplinarności w działaniu i myśli naukowej. Po drugie, która stwarza współcześnie naukowy network kopernikański w skali międzynarodowej i na poziomie najwyższej rangi specjalistów z Polski i ze świata.

Akademia Kopernikańska rozpoczęła tym porozumieniem budowę sieci współpracy naukowej wzdłuż pasa krajów śródziemnomorskich Europy obok państw bałkańskich i na czele z uniwersytetami Włoch, w których studiował Mikołaj Kopernik – polski astronom, lekarz, prawnik, filozof i teolog oraz w końcu ekonomista.