Światowy Kongres Kopernikański jest kulminacją obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W jego obradach udział weźmie kilkuset uczonych z całego świata. 

Podczas Kongresu nastąpi ukonstytuowanie się organów Akademii oraz wręczone zostaną pierwsze Nagrody Kopernikańskie. 

Kongres odbędzie się w Toruniu w dniach 19 – 21 lutego 2023 roku.

CKK Jordanki - First day of the World Copernican Congress

Dwór Artusa - Second day of the World Copernican Congress

Ratusz Staromiejski - Second day of the World Copernican Congress


Hotel Copernicus - Third day of the World Copernican Congress

Dwór Artusa - Third day of the World Copernican Congress

Ratusz Staromiejski - Third day of the World Copernican Congress