21 czerwca przyjęto Regulamin przyznawania Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika. W najbliższym czasie będziemy informować o konkursach na granty i stypendia Akademii Kopernikańskiej; więcej informacji podane zostanie na stronie Akademii. Stypendia...